ליצירת קשר חייג: 03-6091888

ביהמ"ש העליון קבע: אף שהמערערת אינה עומדת בכללים הפורמאליים שבנוהל הורה קשיש יש להעניק לה מעמד מטעמים הומניטאריים

פורסם ע"י עו"ד דוד אליסון (belaw) ב 04/09/2014
חדשות ועדכוני פסיקה >> חדשות ועדכוני פסיקה

המדובר הוא בערעור על פסק דינו של בימ"ש לעניינים מנהליים אשר דחה עתירה נגד החלטת משרד הפנים שלא לתת למערערת אשרה לישיבת קבע בישראל על בסיס נוהל "הטיפול במתן מעמד להורה קשיש ובודד של אזרח ישראל".

תמצית נסיבות המקרה: המערערת נתינת רוסיה איננה יהודיה ולה שני ילדים: האחד, אזרח ותושב ישראל – הוא המערער; והשנייה חיה על-פי הנטען ברוסיה. הנוהל קובע מספר דרישות סף להחלתו, שעיקרן כי המבקש הוא קשיש, וכי אין לו בן-זוג או ילדים נוספים החיים מחוץ לישראל. המערערת טענה להחלת הנוהל, נוכח ניתוק בינה לבין בתה המתגוררת מחוץ לישראל. ביהמ"ש לעניינים מנהליים התרשם שהקשר של המערערת עם בתה לא נותק לחלוטין וכי מקור הריחוק בין השתיים הוא במרחק הפיזי ביניהן וכי במצב זה לא חל נוהל הורה קשיש.

ביהמ"ש העליון קיבל את הערעור וקבע:

החלטתה של הוועדה הבינמשרדית (אליה הועברה הבקשה) בעניינה של המערערת אינה סבירה ועושה עימה עוול, ובשל כך טעונה התערבות. הראיות שהונחו לפני ביהמ"ש מוכיחות את טענת המערערת כי הקשר בינה לבין בתה נותק באורח מוחלט לפני שנים רבות, בניגוד לקביעת ביהמ"ש קמא. בנסיבות אלה סבור ביהמ"ש, כי אף שהמערערת אינה עומדת בכללים הפורמאליים שבנוהל, יש להעניק לה מעמד בישראל מכוח החריג לחריג ומאותם טעמים הומניטאריים העומדים למעשה ביסודו של נוהל הורה קשיש – לאפשר להורה קשיש שאין לו כל משענת ומשפחה מחוץ לישראל, להעביר את שנותיו האחרונות בחיק משפחתו היחידה, אשר נמצאת בישראל.

שונה לאחרונה: 04/09/2014 ב 13:21

חזרה
הסדרת מעמד לבן/בת זוג זר/ה
  • נישואים לאזרח/ית ישראלי/ת
  • חיים משותפים / בני זוג מאותו המין 
  • הסכם חיים משותפים / הסכם ממון 
  • תביעת אבהות - בדיקת סיווג רקמות 
  • התרת נישואים לבני זוג מעורבים
אשרות לזרים
  • היתר להזמנת עובד זר סיעודי
  • הזמנת עובד זר מומחה
  • העסקת עובדים זרים בבניין, חקלאות, מסעדות אתניות 
  • אשרות לאומנים וספורטאים 
הרשמה לדיוור
הירשם/י
חפשו אותנו ברשתות החברתיות