Post

נינים קטינים נילווים לזכאי שבות

נינים קטינים נילווים לזכאי שבות (נינים של יהודים)

בהתאם לנוהל פנימי של משרד הפנים בעניין הזכות לקבלת מעמד של תושבות קבע מטעמים הומניטריים, זכאים נינים קטינים הנלווים להוריהם למעמד של תושבות קבע עם כניסתם ארצה יחד עם ההורה זכאי השבות. למעשה, אותם נינים קטינים מקבלים מעמד של תושב ארעי בלבד, חרף רישומם בתעודות העולה שמקבלים הוריהם ממשרד העלייה והקליטה.

 

לרוב, ובשל אי מודעותם של ההורים זכאי השבות, אותם הורים אינם פועלים לחידוש אשרות הישיבה הארעיות (הזמניות) כך שלעתים קרובות אותם נינים קטינים נותרים תקופה מסוימת ולעתים למספר שנים, ללא אשרות שהייה תקפות בישראל, וזאת מתוך מחשבה שהילד כבר זכה למעמד של קבע בישראל.

יתרה מזאת, אותם הורים אף אינם מודעים לאפשרות להגיש בקשה להענקת אזרחות לאותו נין קטין, וזאת לאחר שהייה של שלוש שנים ברצף מתוך חמש השנים שעברו מאז כניסתם ארצה.

לא למותר לציין, כי מידע זה לא נמסר להורים, ונינים רבים אף אינם מודעים לאפשרותם להגיש בקשה לקבלת אזרחות.

עניין זה מוביל לא אחת ליצירת קשיים, ולעתים אף לדחיית בקשות ו/או טרטור המבקשים מצד משרד הפנים, תוך יצירת מעמדים שונים במשפחה אחת, ולשם המחשה, פעמים רבות ילדים, מתקשים לצאת מישראל ולהיכנס אליה יחד עם הוריהם בשל החסרון בדרכונים ישראליים. בין היתר, המצב המתואר לעיל, כופה לא אחת קושי באפשרות לקבל שירותים בסיסיים של חינוך, ביטוחים רפואיים ושלל קשיים בירוקרטיים נוספים.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין בכתבה זו כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.

לצורך קבלת מידע נוסף וממוקד, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו בטל' 03-6091888 ו/או באמצעות כתובת המייל info@belaw.co.il. 

וכמובן להשאיר פרטים בטופס צור קשר בלחיצה כאן

belaw-admin