Post

נוהל מספר 5.2.0008

נוהל מספר 5.2.0008 - נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי - תנאי הסף להגשת בקשה

הנוהל עסקינן קובע את המסגרת והכללים להגשת בקשה למתן מעמד לבן / בת זוג זרים הנשואים לאזרחים ישראלים בדרך של התאזרחות בישראל, באופן שיאפשר לאחרונים לממש את זכותם לקיים כאן חיי זוגיות ולהקים יחד תא משפחתי ככל אדם (זאת מכוח הוראת סעיף 7 ל"חוק האזרחות, התשי"ב-1952").

לאחרונה הנוהל עודכן והוכנסו בו שינויים, ובין היתר, נוספה בו הדרישה להמצאת 'מסמכי סף', זאת כתנאי לפתיחת תיק ולהגשת בקשה, כפי שיפורט להלן –

 • טופס בקשה;
 • תעודת נישואים מקורית, מאומתת ומתורגמת;
 • 2 תמונות חזותיות (פספורט) של כל אחד מבני הזוג;
 • מסמכים מזהים של בני הזוג – תעודת זהות של בן / בת הזוג הישראלים ודרכון של הזר / ה המוזמנים, בתוקף לשנתיים לפחות;
 • מכתבים אישיים של כל אחד מבני הזוג בהתייחס לקשר הזוגי, חייהם המשותפים, אופן ומשך היכרותם וכיו"ב;
 • תיעוד מקורי מאומת ובמידת הצורך גם מתורגם של הזר / ה, כדלהלן:
  • תעודת לידה;
  • תעודת יושר עדכנית (הכוללת התייחסות גם לשינויי שם במידה ונעשו כאלו);
  • תעודה עדכנית המעידה על מצב אישי נוכחי וקודם;
  • תעודה המעידה על שינוי שם, ככל שהדבר רלבנטי;

זאת ועוד חשוב שיצוין, כי בהתאם להוראה מפורשת בנוהל, זר / ה שנישאו לאזרחים ישראלים ושוהים בחו"ל, אך חפצים להגיע ארצה לצורך קיום חיים משותפים לצד בן / בת הזוג, מחויבים בהגשת בקשה עובר להגעתם לישראל, זאת גם אם המדובר הוא בנתיני מדינה אשר לישראל יש עמה הסכם פטור מאשרת כניסה מוסדרת מראש.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין בכתבה זו כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.

לצורך קבלת מידע נוסף וממוקד, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו בטל' 03-6091888 ו/או באמצעות כתובת המייל info@belaw.co.il. 

וכמובן להשאיר פרטים בטופס צור קשר בלחיצה כאן

belaw-admin