Post

מעמד של תושבת ארעית בישראל

לאחר מאבק עיקש של שלוש שנים, התבשרנו השבוע, כי בית המשפט המחוזי בתל-אביב, קיבל את טענותינו בעתירה אשר הוגשה כנגד החלטת רשות האוכלוסין וההגירה בעיר נתניה (ולאחר מכן, על החלטת ועדת השגה לזרים), אשר דחתה בקשה של לקוחות משרדנו להסדרת מעמד בת הזוג הזרה בישראל.

בית המשפט אימץ את טענותינו ומתח ביקורת על הליכי בדיקת הבקשה ועל הקביעות השגויות של רשות האוכלוסין וההגירה.

בכך הגיעה לקיצה סאגה מייגעת, בה נאלצו בני הזוג להתמודד עם שלל האשמות ומעל לכל, עם העובדה המצערת של שלילת אשרת השהייה של בת הזוג בישראל בסמוך להגעתה (לפני כ-3 שנים), מבלי שתהא מסוגלת לעבוד ולתרום למשק הבית המשותף.

כמו כן, חייב בית המשפט את רשות האוכלוסין וההגירה בהוצאות ההליך בסך של 30,000 ש"ח

לקריאת פסק הדין, לחץ כאן.

לקריאת הכתבה אשר פורסמה באתר Ynet על פסק הדין בו משרדנו ייצג את בני הזוג, לחץ כאן.

admin