Post

מסורבי כניסה לישראל

מסורבי כניסה לישראל

חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952 מסדיר את כניסתם לישראל של מי שאינם אזרחי ישראל ואת האישור לשהייתם בישראל של מי שאינם אזרחי ישראל או עולים חדשים.

נקודת המוצא ככלל היא, כי אין לזר זכות קנויה להכנס לישראל, לשבת בה או לקבל בה מעמד, כאשר מתחם שיקול הדעת המוקנה לשר הפנים בעניין זה הינו רחב ביותר (בג"צ 4156/01 דימיטרוב נגד משרד הפנים, פ"ד נו(6) 289 (2002), בג"צ 758/88 קנדל נגד משרד הפנים, פ"ד מו(4) 505 (1992)), אם כי הוא כמובן נתון לפיקוח בית-משפט זה על-פי עילות הביקורת המנהליות.

לא אחת, אנחנו עדים גם לסירוב כניסה של בני זוג או בנות זוג של אזרחי ישראל. באשר לסוגיית כניסתם ארצה של בני זוג זרים, הרי שעל-פי קביעת בית-המשפט העליון בפסק-דין מן העת האחרונה בעע"מ 7599/13 מיכאל גורביץ נ' מדינת ישראל(11.11.2013) הוחלט ברוב דעות, שאין לאפשר עקיפה של נוהל בן זוג זר באמצעות יצירת מציאות מוגמרת עם הגעת בן-הזוג ארצה תוך פגיעה בערך השוויון כלפי כל הזוגות שפועלים לפי "נוהל בני זוג" . לפיכך, חשוב להתנהל באופן תקין על מנת למנוע סיבוכים עתידיים בבקשה אשר תוגש למשרד הפנים.

בהקשר זה יצוין, כי רשות האוכלוסין וההגירה רשאית אף להפעיל שיקול דעת ולסרב אף את כניסתם ארצה של תיירים המגיעים ממדינות הפטורות מהנפקת אשרת כניסה לישראל מראש (כמו ארה"ב, אוקראינה, רוסיה וכו'). ברוב המקרים, הסיבה לסירוב הכניסה נעוצה בחשש להשתקעות.

זרים אשר כניסתה לישראל סורבה, מועברים למתקן מסורבים בנמל התעופה בן גוריון (בנתב"ג), שם הם מוחזקים עד להרחקתם מישראל.

במידה ואתם נתקלים במצב של סירוב כניסה, אם של בן זוג, או בת זוג, יש לפנות לייעוץ משפטי על מנת לבחון את דרך הפעולה הרצויה במקרה הספציפי והכל בהתאם לנסיבות של כל מקרה ומקרה, על מנת לבדוק באם המקרה מצדיק הגשת עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים (בית המשפט המחוזי במחוז מרכז) לצורך אפשור כניסה של הזר לישראל.

יש לוודא כי אתם מחזיקים בפרטי הדרכון של האדם שכניסתו סורבה, ולנסות לברר את שעת הטיסה שעליה אמורים להציב את המסורב בחזרה לארצו.

משרדנו צבר ניסיון עשיר וטיפל במקרים רבים של בני זוג אשר נזקקים לליווי משפטי בהתנהלות אל מול מנהל האוכלוסין בהליכי הסדרת מעמד של בני זוג, כאשר למשרדנו יש אחוזי הצלחה ניכרים בתיקים אלו.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין בכתבה זו כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.

לצורך קבלת מידע נוסף וממוקד, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו בטל' 03-6091888 ו/או באמצעות כתובת המייל info@belaw.co.il. 

וכמובן להשאיר פרטים בטופס צור קשר בלחיצה כאן

belaw-admin