Post

זכאי שבות – הוכחת יהדות

זכאי שבות - הוכחת יהדות

לא אחת, נתקלים זכאי שבות (זכאי עלייה לישראל), בהערמת קשיים מצד משרד הפנים לעניין הוכחת יהדותם, ו/או שורשיהם היהודיים. במקרים מסוימים, ובעיקר במקרים של נתיני מדינות מזרח אירופה ומדינות חבר העמים (ברית המועצות לשעבר) ובשל הקושי בהמצאת מסמכים מקוריים מארכיוני אותן מדינות, מבקש משרד הפנים מסמכים נוספים אל מעבר למסמכים שהוצגו לו, או לעתים אף דוחה בקשות בשל הקושי לשחזר מסמכים אותנטיים וכך מוצאים עצמם מבקשי המעמד בפני החלטת סירוב, חרף תחושת צדקתם הסובייקטיבית.

יש להדגיש, כי החלטת הסירוב אינה בגדר סוף פסוק ויש באפשרות אותם מסורבי בקשות למימוש זכאותם לעלייה לישראל, לנסות ולתקוף את החלטת הרשות המנהלית באמצעים העומדים להם על פי דין.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין בכתבה זו כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.

לצורך קבלת מידע נוסף וממוקד, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו בטל' 03-6091888 ו/או באמצעות כתובת המייל info@belaw.co.il. 

וכמובן להשאיר פרטים בטופס צור קשר בלחיצה כאן

belaw-admin