Post

הפסקת הליך מדורג

הפסקת הליך מדורג

כתוצאה מאלימות או פטירת בן/בת הזוג

בין יתר המקרים בהם מופסק ההליך המדורג להסדרת מעמד בן/בת הזוג הזר/ה מצד רשות האוכלוסין (משרד הפנים), מצינו שלושה מקרים נפוצים:

1. הפסקת הליך מדורג להסדרת מעמד בן/ת הזוג הזר/ה בשל אלימות מצד בן/ת הזוג הישראלי/ת.

2. הפסקת ההליך המדורג להסדרת מעמד בן/ת הזוג הזר/ה כתוצאה מפטירת בן/ת הזוג הזר/הישראלי/ת.

3. הפסקת ההליך המדורג כתוצאה מגירושין בין בני זוג אשר היו נשואים.

בשלושת מקרים אלו, ניתן, בהתקיים תנאים מסוימים להביא להסדרת מעמד בן/ת הזוג הזר/ה, חרף העובדה כי הקשר הזוגי חדל מלהתקיים. יודגש, כי כל מקרה ומקרה ייבחן על פי נסיבותיו ואין דין מקרה אחד כדין המקרה האחר, שכן בחינת המקרים נעשית בהתבסס על קיומם של מס' פרמטרים ובין היתר, קיומם של ילדים משותפים, סוג האשרה אשר תחתיה שוהה בן/ת הזוג הזר/ה בישראל ופרק הזמן אשר עבר מתחילת ההליך המדורג.

ככל ומצאתם עצמכם בסיטואציה דומה, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו לצורך קבלת ייעוץ.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין בכתבה זו כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.

לצורך קבלת מידע נוסף וממוקד, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו בטל' 03-6091888 ו/או באמצעות כתובת המייל info@belaw.co.il. 

וכמובן להשאיר פרטים בטופס צור קשר בלחיצה כאן

belaw-admin