Post

אזרחות ישראלית לבת זוג זרה

עת"מ (מחוזי ת"א) 48331-03-14 אזרחות ישראלית לבת זוג זרה אשר סיימה הליך מדורג!

משרדנו ייצג לקוחה אשר סיימה את תקופת ההליך המדורג להסדרת מעמד בת הזוג הזרה בישראל, כאשר עם סיום ההליך הוגשה בקשה מצדה להתאזרחות. משרד הפנים דחה את בקשתה וכן סירב לפרט את השיקולים שעמדו בבסיס הדחייה. לאחר שמשרדנו הגיש ערר והשגה אשר נדחו, הומלץ ללקוחה שלא לוותר ולהמשיך הלאה בעתירה אל בית המשפט המחוזי (עניינים מנהליים). לאחר הגשת העתירה, ולאחר דיון שנערך בבית המשפט, פסק בית המשפט, תוך מתיחת ביקורת חריפה על משרד הפנים, כי על משרד הפנים להעניק אזרחות ללקוחת משרדנו.

admin