ירושה וצוואה

ירושה וצוואה

משרדנו מטפל בעריכת צוואות וכן בליווי יורשים בהגשת בקשות לצווי קיום צוואה וכן למתן צווי ירושה.

ירושה על פי דין

חוק הירושה מפרט את סדר היורשים בהתאם להוראות הדין, באותם המקרים בהם לא הושארה צוואה על ידי המנוח/ה. באופן רגיל, היורשים יהיו ממעגל קרובי המשפחה של המנוח, ועם זאת ככל ואין קרובי משפחה למנוח, רכושו של המנוח יועבר אל האפוטרופוס הכללי (משרד המשפטים).

מהי ירושה?

ירושה, בהתאם לחוק הירושה, עוסקת ומסדירה את סוגיית העברת הרכוש אותו הותיר המנוח לאחר פטירתו. ככל ואין צוואה בנמצא, יירשו את המנוח קרובי משפחתו על פי דין (להלן: "ירושה על פי דין") ואם אין קרובי משפחה, אז המדינה תירש את רכושו באמצעות האפוטרופוס הכללי.

ככל והמנוח השאיר צוואה, אזי יוכל לרשת את המנוח מכוח הצוואה (להלן: "ירושה על פי צוואה"), אותם אנשים/מוסדות/יישויות משפטיות אחרות המופיעים בתוך הצוואה בהתאם למסגרת חלוקת הרכוש המופיעה בצוואה.

על מנת להוציא אל הפועל את חלוקת הרכוש (להלן: "העזבון") אותו הותיר המנוח, יש להגיש בקשה למשרד הרשם לענייני ירושה בהתאם לסמכות המקומית אשר נקבעת בד"כ בהתאם למקום המושב של המוריש, וככל והמנוח לא היה בישראל, אזי בהתאם למקום הימצא נכס מנכסי העזבון. לחלופין, ניתן יהיה לפנות בבקשה למתן צו ירושה אף לבית הדין הרבני בהתאם להוראות הסמכות המקומית.

נשאלת השאלה מהו דינם של כספים המצויים בביטוחי מנהלים ובקופות גמל: כספים אלו לא ייחשבו לכספים השייכים לעזבון המנוח, כאשר המוטב המופיע במסמכים כזה הזכאי להנות מהם הוא זה אשר יקבל אותם. בכל מקרה אחר, השונה מהאמור כאן, יש לציין במפורש בתוך הצוואה.

ירושה על פי צוואה

צוואה היא דרך הנועדה להבטיח כי המנוח יוודא את חלוקת רכושו לאחר מותו באופן ההולם את רצונו, כאשר קיימים ארבעה סוגי צוואות בדין הישראלי אשר מכוכחן ניתן יהיה לצוות את רכוש המנוח לנזכרים בצוואה.
הגוף האחראי לביצוע וליישום הוראות הצוואה הינו הרשם לענייני ירושה בהתאם לסמכות המקומית (מוקם מושב המצווה).

מהי צוואה?

כעקרון, צוואה היא מסמך הערוך בכתב ובעל תוקף משפטי, אשר מסדיר את חלוקת הרכוש של פלוני לאחר לכתו מן העולם כאמור, ישנם ארבעה סוגי צוואות המוכרים בחוק הישראלי:

1. צוואה בכתב יד
2. צוואה בפני רשות.
3. צוואה אשר נערכה בפני עדים.
4. צוואה בעל פה.

באמצעות הצוואה ניתן לכלול התייחסות לחלוקת כל הרכוש של המנוח לאחר המותו או לחלוקת הרכוש בהתייחס לחלק מהרכוש. ככל והצוואה כוללת התייחסות לחלק מהרכוש, אזי על הרכוש אשר לא נכלל בצוואה, יחולו דיני הירושה. אדם יכול לערוך מספר צוואות בימי חייו, אולם הצוואה היחידה אשר תהא תקפה היא הצוואה האחרונה בזמן.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין בכתבה זו כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.

לצורך קבלת מידע נוסף וממוקד, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו בטל' 03-6091888 ו/או באמצעות כתובת המייל info@belaw.co.il. 

וכמובן להשאיר פרטים בטופס צור קשר בלחיצה כאן