הגירה לישראל

הגירה לישראל

משרדינו מציע ייעוץ משפטי בתחום המנהלי – הגירה, אזרחות ותושבות – וכן ליווי מקצועי בכל הנוגע להשגת אשרות שהייה ורשיונות ישיבה לזרים במשרד הפנים (רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול), לרבות טיפול בעיכוב גירוש נתינים/עובדים זרים וביטול החלטת גירושם מישראל ושחרורם ממעצר.

משרדינו שרכש ניסיון רב בטיפול בעניינים מנהליים ובהסדרת מעמדם של זרים בישראל מציע את שירותיו, בין היתר, בעניינים הבאים:

הסדרת כלל האשרות ורשיונות הישיבה, לרבות ויזות ביקור או כניסה לישראל;

הסדרת מעמד וקבלת אזרחות לבן הזוג הזר, הנשוי לאזרח ישראלי;

נישואים אזרחיים, לרבות נישואי אל סלבדור;

הסדרת מעמד וקבלת תושבות קבע לבן הזוג הזר, הידוע בציבור של אזרח ישראלי (ובכלל זה בני זוג חד מיניים);

הסדרת מעמד לבן הזוג הזר של אזרח ישראל שלא השלים את הליך הטיפול בבקשתו בשל פטירת האזרח הישראלי או גירושיו מהאחרון;

הסדרת מעמד וקבלת אשרה להורה מבוגר החי בחו"ל של אזרח ישראל – 'נוהל הורה קשיש';

למעסיקים – היתרים להעסקה והסדרת אשרות עבודה לזרים בישראל;

טיפול בזרים שעוכבו ע"י ביקורת הגבולות בנתב"ג וביטול גירושם מישראל;

טיפול בהסדרת מעמדם של זרים בישראל מכוח על בסיס הומאניטארי במסגרת הוועדה לעניינים הומאניטאריים של משרד הפנים;

טיפול בהסדרת מעמדם של פליטים מול נציגות האו"ם לפליטים;

עררים על החלטות משרד הפנים בבקשות שונות שהוגשו לבחינתם;

עררים על החלטות משרד הפנים (רשות האוכלוסין וההגירה) אל בית הדין לעררים;

עתירות מינהליות/ערעורים מנהליים לבית המשפט לעניינים מנהליים או לבג"צ כנגד החלטות רשיות מנהליות, לרבות משרד הפנים;

עזרה מיידית לזרים שהינם מסורבי כניסה לישראל אשר מעוכבים בנתב"ג.

ייעוץ משפטי לאלו אשר מבקשים להיכנס לישראל.