פרו בונו

פרו בונו

מקור הביטוי 'פרו בונו' בשפה הלטינית ומשמעותו 'לטובת הציבור'.

במסגרת עיסוקנו, הכוונה היא למתן ייצוג משפטי הולם וראוי, ללא שכר, זאת כחלק משליחות התנדבותית המיועדת לארגונים וליחידים נעדרי יכולת כלכלית.

גם משרדינו, אשר רואה בפעילות הפרו בונו חובה חברתית ממעלה ראשונה, נרתם למאמץ המשותף לסייע לאלו שידם אינה משגת במתן ייעוץ משפטי ו/או בטיפול בנושאים בוערים ו/או בסוגיות עקרוניות, בתחום ההגירה לישראל ובכלל.

למותר לציין, השירותים המשפטיים הניתנים ללקוחות הפרו בונו אינם נופלים ברמתם ובאיכותם מאלו הניתנים ליתר לקוחותינו.

נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע, ככל שניתן.